Shelby Teknikk As

Tandrup T-Safe

Hindrer legionella, pseudomonas og andre sykdomsfremmende bakterier i vann.

Bakterier i vann som legionella og pseudomonas kan gro i vannrør og installasjoner. Disse er potensielt veldig farlige spesielt for mennesker med dårlig immunforsvar.

T-safe sine produkter har blitt utviklet for å fjerne risiko for legionella og pseudomonas, resultatet blir trygt vann for brukeren. 

Produktet er utviklet med fokus på to problemstillinger:
- Hvordan kan man tilby en effektiv point of use filtrering med lang levetid for å forhindre legionella som har oppstått i rør og varmtvannsberedere, mens man bevarer en god og komfortabel opplevelse?
- Hvordan unngå krysskontaminering på brukersted og tilby en sikker, ergonomisk og miljøvennlig måte å sikre hygienisk dusjing, drikke og håndvask?

Ta kontakt med oss her for en prat om hvordan vi kan trygge ditt vann.

T-safe Veggdusj

T-safe Veggdusj

T-safe medical

T-safe medical

T-safe Hånddusj

T-safe Hånddusj

T-safe medical tap

T-safe medical tap

Når anbefales T-Safe?

  • Folkehelseinstituttet anbefaler at et filter monteres så nært tappestedet som mulig, - derav vil point-of-use produktene fra T-safe være tryggeste måte å fjerne vannbåren smittespredning: Legionella E.coli og lignende. 

  • Som midlertidig løsning når vannprøvene viser skadelige bakterier i vannet grunnet svikt i permanente rensetiltak, ukontrollerte temperatursvingninger eller manglende desinfeksjonsrutiner.

  • Som permanent løsning i spesielt krevende installasjoner hvor andre tiltak ikke strekker til eller det er behov for ekstra sikkerhet overfor brukere med nedsatt immunsystem, f.eks. i helse- og omsorgsektoren.

  • Ved servicearbeider eller drifsstans på permanente rensetiltak.

  • I installasjoner som ikke tåler kraftige desinfeksjonstiltak på grunn av f.eks. biofilm.

  • I bygg som brukes sesongvis hvor anlegget blir stående med stillestående vann.

  • Når det er mistanke om vannbåren smittespredning.

T-Safe produktark 1.jpg
T-Safe produktark 2.jpg