Shelby Teknikk As

Krusman utedusjer

For plassering utendørs på permanent basis. 

Ta kontakt idag for mer informasjon om denne løsningen.