Shelby Teknikk As

Krusman kombinasjonsdusjer

En kombinasjonsdusj vil som regel dekke alle behov arbeidsplassen har til sikring for denne typen skader. Krusman har flere modeller og kombinasjoner. Ta derfor kontakt med oss for at vi sammen finner riktig løsning for deg.