Shelby Teknikk As

Thor Ludvig Tønnesen

Gasta Design

Thor Ludvig er ansvarlig for pakking og utsendelser, erfaringene han har høstet siden 1979 sørger for at vi kan levere pakker med god emballasje forholdsvis hurtig.  

Etter arbeidstid er Thor Ludvig stort sett å se på lange gåturer rundt Egersund mens han prøver å spå været.

Thor Ludvig treffer du på 
41 57 53 13
tl@shelby.no